Osakepääoma

Pihlajalinna rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa, ja yhtiöllä on 20 613 146 täysin maksettua osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki Pihlajalinnan osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteessa). Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- tai vähimmäispääomasta. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Osakkeet on liitetty Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Osakepääoma (EUR) 80 000
Osakkeiden määrä 20 613 146
ISIN-koodi FI4000092556
Kaupankäyntitunnus PIHLIS
Ääni/Osake 1