Tuloskeskus

Keskeistä katsauskaudelta

Kannattavuuden paraneminen jatkui, Pihlajalinna valmistautuu  sote-uudistukseen

Tammi–maaliskuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 110,0 (100,1) milj. euroa – kasvua 10 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 5,4 (4,2) milj. euroa
  • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,7 (4,2) milj. euroa – kasvua 37 prosenttia
  • Käyttökate (EBITDA) oli 8,9 (7,0) milj. euroa
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 9,1 (7,0) milj. euroa – kasvua 30 prosenttia
  • Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 519 (4 228)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,10) euroa
 
Toimitusjohtajan kommentti

Pihlajalinnan vuoden 2017 ensimmäinen neljännes oli hyvä. Liikevaihdon 5,2 prosentin orgaaninen kasvu on kohtuullinen, ja kannattavuuden paranemiseen voi olla tyytyväinen.

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentissä (P & S) ensimmäinen vuosineljännes sujui suunnitellusti ja kannattavuus parantui odotetusti. Erityisen iloinen voi olla segmenttiin kuuluvien Tampereen Omapihlaja-terveysasemien sijoittumiseen kärkeen Tampereen kaupungin tekemässä terveysasemavertailussa, jossa kriteereihin kuuluivat laatu ja jonotusaika. Pihlajalinna on mukana myös Tampereella järjestettävässä valinnanvapauskokeilussa, jossa tiettyjen alueiden asukkaat voivat valita sote-palvelujensa tuottajan.

Lääkäriasemat ja erikoissairaanhoito -segmentin (L & E) neljännes oli kohtuullinen. Kannattavuuden kehitys oli lievä pettymys. Lääkärikeskusten ja Suunterveydenhoidon kannattavuus oli hieman odotettua heikompi. Työterveyshuollon ja leikkaustoiminnan kannattavuus parani ilahduttavasti. Kerromme L & E -segmentissä tästä vuosineljänneksestä eteenpäin julkisen erikoissairaanhoidon liikevaihdon ja kannattavuuden erikseen. Näin muun liiketoiminnan kannattavuudesta saa aiempaa paremman kuvan.

Kehitämme tämän vuoden aikana voimakkaasti digitaalisia palvelujamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimme markkinoille uuden etälääkärisovelluksen. Jatkamme panostuksia niin, että saavutamme tavoitteemme eli markkinoiden parhaat digitaaliset palvelut vuoden loppuun mennessä.

Helmikuussa julkistamamme valtakunnallinen laajentumissuunnitelma on tarkentunut. Avaamme tänä vuonna uudet lääkärikeskukset ainakin Ouluun, Turkuun ja Espoon Tapiolaan. Kaikkiaan avaamme tämän ja ensi vuoden aikana noin 15 uutta lääkärikeskusta eri puolilla Suomea. Näihin vaadittavat investoinnit jäävät arviomme mukaan alle 40 miljoonan euron. Samalla etenemme kohti yhtä brändiä eli Pihlajalinnaa.

Sote-uudistukseen liittyvä hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi esiteltiin tiistaina 9.5. Esityksestä puuttuu perusterveydenhuollon tuottajan kustannusvastuu erikoissairaanhoidosta, mikä on mielestämme valitettavaa. Jos perusterveydenhuollon tuottajalla olisi kustannusvastuu, tuottajilla olisi vahva kannustin ennaltaehkäisyyn ja nopeaan, vaikuttavaan hoitoon. Nykytiedon perusteella odotamme, että laki hyväksytään syksyllä.

Mahdollisiin uusiin kuntaulkoistuksiin kohdistuu voimakas poliittinen paine. Se on hidastanut päätöksentekoa monissa kunnissa. Muuten yrityksen toimintamarkkina on pysynyt vakaana.

Avainluvut
KESKEISET TUNNUSLUVUT 1–3/2017
3 kk
1–3/2016
3 kk
2016
12 kk
TULOSLASKELMA      
Liikevaihto, milj. euroa 110,0 100,1 399,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 9,1 7,0 28,9
Oikaistu käyttökate, % 8,3 7,0 7,2
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 8,9 7,0 27,9
Käyttökate, % 8,1 7,0 7,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,7 4,2 16,6
Oikaistu liikevoitto, % 5,2 4,2 4,2
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,4 4,2 15,1
Liikevoitto, % 4,9 4,2 3,8
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 5,0 3,8 13,7
       
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT      
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,15 0,10 0,39
Oma pääoma per osake, eur 4,89 4,56 4,74
       
MUUT TUNNUSLUVUT      
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 10,3 4,8 10,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 11,7 3,5 11,1
Omavaraisuusaste, % 42,9 43,8 46,5
Nettovelkaantumisaste, % 27,2 21,5 21,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 28,2 20,7 22,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk 0,9 1,3 0,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa* 4,6 10,3 27,4
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,5 14,0 32,3
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa 9,5 3,9 6,8
Henkilöstö keskimäärin (FTE)** 3 686 3 365 3 503
Henkilöstö kauden lopussa 4 519 4 228 4 407

*Rahoitusleasingsopimuksia ei sisällytetä bruttoinvestointeihin
**Pihlajalinna on ryhtynyt 1.1.2017 raportoimaan henkilöstöä keskimäärin kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna (FTE) aikaisemman Henkilöstö keskimäärin -tunnusluvun sijaan.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton paranevan vuodesta 2016. Tilikauden 2016 liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa.

Lataa tulosmateriaali