Tuloskeskus

Keskeistä katsauskaudelta

Tilikauden liikevaihto ja kannattavuus paranivat odotetusti

Loka–joulukuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 103,7 (62,6) milj. euroa – kasvua 66 prosenttia
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,9 (1,4) milj. euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,1 (3,4) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,04) euroa/osake
 • Pihlajalinna voitti Tervolan ja Hattulan sote-ulkoistuskilpailutukset

Tammi–joulukuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 399,1 (213,3) milj. euroa – kasvua 87 prosenttia
 • Liikevoitto (EBIT) oli 15,1 (3,6) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 16,6 (4,5) milj. euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 27,9 (11,6) milj. euroa ja oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 28,9 (12,5) milj.euroa
 • Henkilöstö tilikauden lopussa oli 4 407 (3 047)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,03) euroa/osake
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta
Toimitusjohtajan kommentti

Pihlajalinna-konsernin vuoden 2016 liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotetusti. Parannus edelliseen vuoteen verrattuna oli merkittävä. Liikevaihdon kasvu on ollut erittäin tervettä, sillä 72 prosenttia kasvusta oli orgaanista.

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentissä (P & S) kehitys oli kauttaaltaan hyvää vuoden viimeisellä neljänneksellä. Erityisen ilahduttavaa oli se, että kuntaulkoistusten kannattavuus parani edelleen. Segmentin loppuvuoden tulonmuodostuksessa ei tullut negatiivisia yllätyksiä.

Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentissä (L & E) Lääkärikeskusten viimeisen neljänneksen tulos oli erityisen hyvä. Myös Työterveyshuolto paransi edelleen kannattavuuttaan. Tamperelainen Koskiklinikka ja joensuulainen ITE ovat olleet nyt noin vuoden ajan osa segmenttiä, ja niiden hankintaan voimme olla erittäin tyytyväisiä.

Olemme täsmentäneet strategiamme mukaista laajenemissuunnitelmaamme. Samalla olemme kertoneet siirtyvämme Pihlajalinna-brändiin molemmissa segmenteissämme. Ensisijainen tapamme laajentua entistä vahvemmaksi valtakunnalliseksi toimijaksi on uusien toimipisteiden avaaminen. Sen rinnalla yrityskaupat voivat toimia hyvänä lisänä, kuten alkuvuoden Itä-Suomen Lääkäritalon osto osoittaa.

Pihlajalinna on mukana Suomessa vireillä olevissa merkittävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistushankkeissa. Olemme jättäneet tarjouksen sekä Kouvolan että Forssan hyvinvointikuntayhtymän kilpailutuksissa. Lisäksi monet kunnat ovat kiinnostuneita liittymään muiden kuntien ja kuntayhtymien voimassa oleviin ulkoistuksiin. Nämä tarjoavat lupaavia kasvunäkymiä.

Suomen hallituksen tammikuussa lausuntokierrokselle lähettämässä valinnanvapauslain luonnoksessa perusterveydenhuollon valinnanvapaus toteutuisi aiemmin ennakoitua laajempana. Lisäksi osa erikoissairaanhoitoa tulisi valinnanvapauden piiriin. Tämä on mielestämme hyvä suunta.

Avainluvut
Keskeiset tunnusluvut 10 - 12/ 2016
3 kk
10 - 12/ 2015
3 kk
1 - 12/ 2016
12 kk
1 - 12/ 2015
12 kk
         
TULOSLASKELMA        
Liikevaihto, milj. euroa 103,7 62,6 399,1 213,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,1 3,4 28,9 12,5
Oikaistu käyttökate % 6,8 5,5 7,2 5,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,1 3,4 27,9 11,6
Käyttökate, % 6,8 5,5 7,0 5,4
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,9 1,4 16,6 4,5
Oikaistu liikevoitto, % 3,7 2,2 4,2 2,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,9 1,4 15,1 3,6
Liikevoitto, % 3,7 2,2 3,8 1,7
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 3,5 1,0 13,7 1,3
         
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT        
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,12 0,04 0,39 0,03
Oma pääoma per osake, eur     4,74 4,47
Osinko/osake, euroa (hallituksen ehdotus)     0,15  
         
MUUT TUNNUSLUVUT        
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)     10,8 3,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE)     11,1 2,3
Omavaraisuusaste, %     46,5 50,5
Nettovelkaantumisaste, %     21,9 25,2
Korolliset nettovelat, milj. euroa     22,1 23,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk     0,8 1,9
Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton paranevan vuodesta 2016. Tilikauden 2016 liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa.

Lataa tulosmateriaali