PR Story

Pihlajalinnasta Forssan, Humppilan ja Ypäjän sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppani

30.05.2017

Pihlajalinna Oyj                 Lehdistötiedote                   30.5.2017 klo 8.45

Pihlajalinnasta Forssan, Humppilan ja Ypäjän sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppani

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) valitsi 20.2.2017 Pihlajalinna-ryhmittymän sosiaali- ja terveyspalvelujen kumppaniksi. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kuntayhtymän yksittäisten kuntien valtuustojen hyväksyntää. Palvelutuotantosopimus voi syntyä, vaikka kaikki kunnat eivät lähde mukaan. Maanantaina 29.5. Forssan ja Humppilan kunnanvaltuustot päättivät puoltaa kuntien ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen perustamista. Tammelan kunnanvaltuusto äänesti yhteisyritystä vastaan. Ypäjän kunnanvaltuusto päätti jo aiemmin puoltaa yhteisyrityksen perustamista. Jokioisten kunnanhallitus on päättänyt, että hankintamenettely keskeytetään toistaiseksi, eikä asiasta ole päätetty Jokioisten kunnanvaltuustossa.

FSHKY:n alueella on noin 34 500 asukasta, ja kuntayhtymä on arvioinut viiden kunnan mahdollisen ulkoistussopimuksen arvoksi noin 37 miljoonaa euroa vuodessa. Jos ulkoistuksessa on mukana kolme kuntaa (väestö noin 22 800), sopimuksen arvo tulee olemaan pienempi. Kilpailutuksen mukaan sopimuskausi on vähintään 10 ja enintään 15 vuotta. Kilpailutuksen piiriin kuului suurin osa FSHKY:n perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoito (lukuun ottamatta ostoja sairaanhoitopiiriltä) sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Lopulliset palvelusopimuksen ehdot täsmentyvät neuvotteluissa.

Pihlajalinna Oyj