PR Story

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinna Oyj tarkentaa perjantain 5.2.2016 pörssitiedotetta

08.02.2016

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 8.2.2016 14.45

Pihlajalinna Oyj tarkentaa perjantain 5.2.2016 pörssitiedotetta

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö kertoivat perjantaina 5.2.2016 tiedotteella valmisteilla olevasta väliaikaisesta laista, jonka tavoitteena on rajoittaa kuntien ja kuntayhtymien suuria investointeja kuten sairaalakiinteistöjen rakentamista tai kokonaisulkoistuksia. Pihlajalinna ilmoitti asiasta omalla pörssitiedotteellaan perjantaina 5.2.2016 klo 13.45. Pihlajalinna on pyrkinyt selvittämään valmisteilla olevan lain odotettavissa olevia päälinjoja viikonlopun sekä maanantain aikana.

Ministeriöiden tiedotteen nojalla Pihlajalinna ei usko valmisteilla olevalla lailla olevan vaikutusta yhtiön voimassa oleviin kuntaulkoistussopimuksiin taikka niiden jatkuvuuteen, eikä voimassaolevien ulkoistussopimusten mahdollisiin optiolaajentumisiin. Ministeriön perjantaina 5.2.2016 antamassa tiedotteessa todetaan myös, että tuottavuutta parantavat ja muut tarkoituksenmukaiset investoinnit turvataan myös jatkossa. Pihlajalinna on muun muassa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tekemän SYKKI-tutkimuksen perusteella onnistunut aikaansaamaan kunnille merkittäviä sote-kustannusten säästöjä näiden ulkoistaessa palveluiden tuotannon Pihlajalinnalle.

Yhtiö on keskustellut ministeriön kanssa valmisteilla olevasta laista sekä sen valmisteluprosessista ja seuraa tarkasti sen etenemistä. Lisäksi Pihlajalinnan liiketoimintajohtaja Pekka Utriainen osallistuu sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmän jäsenenä sote-uudistuksen valmisteluun. Työryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, joka johtaa sote-uudistuksen valmisteluprojektia.

Väliaikaisella lailla voi olla mahdollisia vaikutuksia sen voimassaolon aikana tehtävien uusien sote-kokonaisulkoistusten sopimusten sisältöön niiden ulottuessa varsinaisen soteuudistuksen voimaanastumisen jälkeiseen aikaan.  Vaikutusten tarkkaa merkitystä yhtiön liiketoiminnalle ei voida arvioida ennen tarkempaa tietoa lain sisällöstä. Pihlajalinna Oyj jatkaa aktiivisesti lain ehdotetun sisällön ja mahdollisten vaikutusten selvittämistä.

Lisätietoja:

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi