PR Story

Pihlajalinnasta Hattulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppani

15.12.2016

Pihlajalinnasta Hattulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppani

Hattulan kunnanvaltuusto valitsi Pihlajalinnan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyökumppaniksi keskiviikkoiltana 14.12.2016 pitämässään kokouksessa. Pihlajalinna ja Hattulan kunta perustavat yhtiön, jonka palvelutuotannon osuus on alle 50 prosenttia Hattulan kunnan nykyisistä sote-käyttötalousmenoista. Hattulassa on noin 9700 asukasta ja sopimuksen arvo on noin 7 miljoonaa euroa vuodessa. Kilpailutuksen mukaan sopimuksen kesto on vähintään 15 ja enintään 20 vuotta. Palvelutuotanto alkaa kahdessa osassa. Suun terveydenhuollon osalta palvelutuotanto alkaa alustavasti 1.4.2017 ja muun palvelun osalta 1.4.2018.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. Tarjoajien valintaa koskeneesta päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen.

Pihlajalinna tuottaa tällä hetkellä Hattulan kunnan avoterveydenhuollon ja vuodeosaston palvelut. Nykyinen sopimus päättyy 31.3.2018.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Juha Rautio, varatoimitusjohtaja, 040 828 1269
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.