PR Story

Pihlajalinna Oyj: PIHLAJALINNAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2015 (12 kk)

18.02.2016

PIHLAJALINNA OYJ            TILINPÄÄTÖSTIEDOTE               18.2.2016 klo 8.00

PIHLAJALINNAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2015 (12 kk)

LIIKEVAIHTO JA LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI

LOKA-JOULUKUU 2015 LYHYESTI (VERTAILUTIEDOT EDELLISVUOTEEN SULUISSA):

 • Liikevaihto oli 62,6 (51,9) milj. euroa - kasvua 21 prosenttia
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 3,4 (3,6) milj. euroa,
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 (1,9) milj. euroa
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,4 (1,4) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,1 (5,0) milj. euroa
 • Pihlajalinna laajensi sosiaalipalveluitaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaan
 • Pihlajalinnan ja Fennia sopivat laajasta, valtakunnallisesta yhteistyöstä
 • Pihlajalinna toteutti Koskiklinikka-kaupan 30.12.2015 ja julkisti Itä-Suomen Lääkärikeskuksen hankinnan
 • Pihlajalinna toteutti suunnatun osakeannin 14.12.2015

TAMMI-JOULUKUU 2015 LYHYESTI:

 • Liikevaihto oli 213,3 (148,9) milj. euroa - kasvua 43 prosenttia
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 12,5 (14,0) milj. euroa
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,5 (8,2) milj. euroa
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,7 (9,4) milj. euroa
 • Bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat 44,6 (28,3) milj. euroa
 • Henkilöstö tilikauden lopussa 3 047 (1 714)
 • Osakekohtainen tulos 0,03 (0,11) euroa/osake
 • Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,02 euroa osakkeelta

OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ

Pihlajalinnan vuoden 2016 liikevaihto ylittää 400 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2015.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/2015 10-12/2014 muutos% 12/2015 12/2014 muutos%
  3 kk 3 kk   12 kk 12 kk  
TULOSLASKELMA          
Liikevaihto, milj. euroa 62,6 51,9 21 213,3 148,9 43
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä (EBITDA), milj. euroa 3,4 3,6 -4 12,5 14,0 -11
Käyttökate % ilman kertaluonteisia eriä 5,5 % 6,9 % -20 5,9 % 9,4 % -38
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 3,4 3,0 14 11,6 11,8 -2
Käyttökate % 5,5 % 5,8 % -5 5,4 % 7,9 % -32
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT), milj. euroa 1,4 1,9 -30 4,5 8,2 -45
Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä 2,2 % 3,7 % -42 2,1 % 5,5 % -61
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,4 1,4 -1 3,6 6,0 -39
Liikevoitto % 2,2 % 2,6 % -18 1,7 % 4,0 % -58
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 1,0 0,7 39 1,3 2,9 -54
           
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT          
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,06 -48 0,03 0,11 -75
Oma pääoma per osake, eur      4,47 0,70 540
           
MUUT TUNNUSLUVUT           
Sijoitetun pääoman tuotto , %( ROCE)      3,4 7,1  
Oman pääoman tuotto, % (ROE)      2,3 7,7  
Omavaraisuusaste, %      50,5 8,0  
Nettovelkaantumisaste, %      25,2 691,1  
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen rullaava 12 kk      1,9 5,1  
Korolliset nettovelat, milj. euroa      23,5 71,6 -67
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 27,5 6,5 324 44,6 21,8 104
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 7,1 5,0 42 17,7 9,4 88
Rahavirta investointien jälkeen -13,2 1,9 -793 -14,4 -8,1 79
Henkilöstö keskimäärin      2 503 1 619 55
Henkilöstö kauden lopussa      3 047 1 714 78

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén:

Pihlajalinna -konsernin kasvu jatkui viimeisen vuosineljänneksen aikana voimakkaana. Liikevaihto kasvoi kvartaalilla 21 prosenttia 62,6 (51,9) miljoonaan euroon. Merkittävän osan orgaanisesta kasvusta toivat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukset Parkanossa, Kihniössä ja Jämsässä. Lisäksi lokakuussa aloitettu vastaanottokeskustoiminta toi kasvua liikevaihtoon. Kannattavuuteen vaikutti edelleen tulevaan kasvuun panostaminen.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 43 prosenttia 213,3 (148,9) miljoonaan euroon.  Kannattavuuteen vaikutti toteutettu hallinnon ja tukitoimintojen vahvistaminen sekä toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen. Tilikauden tulosta rasittaneiden uusien yksiköiden alhaiset käyttöasteet kehittyivät myönteisesti loppuvuonna.

Konsernin säästöohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja muun muassa siihen liittyvät sisaryhtiösulautumiset on viety loppuun helmikuun alussa 2016. Tavoitteeksi asetettu kolmen miljoonan euron vuotuinen kustannussäästötaso saavutetaan todennäköisesti asetetun tavoitteen mukaisesti vuoden 2016 aikana.

Tilikausi 2015 on ollut yhtiölle merkittävien, tulevaisuuden kasvua rakentavien hankkeiden vuosi. Yhtiö listautui NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle kesäkuussa 2015 ja käynnisti kolme merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistussopimusta. Yhtiön historian toistaiseksi suurin sote- kokonaisulkoistuksen haltuunotto toteutettiin tilikauden aikana Kuusiokunnissa ja palvelutuotanto alkoi 1.1.2016 samanaikaisesti Jämsän ulkoistuksen laajentuessa merkittävästi. Teimme myös useita yritysjärjestelyitä vuoden aikana. Haluankin lämpimästi kiittää Pihlajalinnan henkilöstöä ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä työstä yhtiön menestyksen eteen.

Alkaneen tilikauden 2016 merkittävimpiä hankkeita on yhtiön kannattavuuden positiivisen kehityksen varmistaminen ja pitkän tähtäimen kasvustrategian toteuttaminen. Haluamme myös mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää terveys- ja hoivateknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassamme.

Pihlajalinna seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelua ja selvittää tulevan lakiuudistuksen käytännön vaikutuksia yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. Pihlajalinnan suunterveydenhuollosta vastaava liiketoimintajohtaja Pekka Utriainen on valittu Sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi asettaman asiantuntijaryhmän jäseneksi.

Pihlajalinnan nykyisten ulkoistussopimusten kautta hoidettu väestö on 1.1.2016 alkaen noin 66 000 ja kyseisten sopimusten optioiden realisoituessa täysimääräisesti, mahdollistavat ne vielä noin 154.000 asukkaan väestöpohjan kasvun yhtiön kokonaisulkoistusliiketoiminalle.

Pihlajalinnan menestyksen kulmakivi on ollut hyvä yhteistyö julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Toivomme, että tätä toimintamallia voimme laajentaa ja kehittää nyt myös valtakunnan tasolla osana sote-lainsäädännön valmisteluprosessia.

TALOUSRAPORTOINNIN AIKATAULU VUONNA 2016

Yhtiön verkkovuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.pihlajalinna-konserni.fi viimeistään viikolla 11/2016.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 4.4.2016, 15.00, Tampereella. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Pihlajalinnan hallitus.

Pihlajalinna julkaisee vuonna 2016 kolme osavuosikatsausta:

Raportti
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016        tiistaina 10.5.2016
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016          keskiviikkona 17.8.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016       perjantaina 11.11.2016

Helsingissä 18.2.2016

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

JULKISTAMISTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS
Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle torstaina 18.2.2016 klo 9.30 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Pihlajalinna Oyj järjestää englanninkielisen audiocastin ja puhelinkokouksen samana päivänä alkaen klo 13.30 puh. + 44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Pihlajalinna". Tilaisuutta voi myös seurata suorana audiocast-lähetyksenä osoitteessa investors.pihlajalinna-konserni.fi.

Puhelinkokous nauhoitetaan ja on kuunneltavissa myöhemmin samana päivänä Pihlajalinna Oyj:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927
Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki Oy
investors.pihlajalinna-konserni.fi 

PDF: