PR Story

Pihlajalinna Oyj:Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden hankinnasta - Pihlajalinna valittiin palveluntuottajaksi

09.02.2016

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 9.2.2016 klo 19.30

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden hankinnasta - Pihlajalinna valittiin palveluntuottajaksi

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus valitsi Pihlajalinnan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaksi tänään illalla 9.2.2016 pitämässään kokouksessa. Mänttä-Vilppula kilpailutti yhteensä korkeintaan 60 000 asukkaan väestöpohjan sosiaali- ja terveyspalvelut 10 vuoden määräaikaisella sopimuksella, alustavasti ajalle 1.7.2016 - 30.6.2026. Lisäksi sopimus mahdollistaa viiden vuoden jatko-option.

Mänttä-Vilppulan kaupungin väestö on noin 11 000 asukasta ja arvioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannus noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Mukana hankinnassa on myös Juupajoen noin 2000 asukkaan palvelutuotanto 1.1.2018 alkaen, jonka sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannus on noin 7 miljoonaa euroa vuodessa. Mänttä-Vilppula ja Juupajoki ovat muodostaneet sosiaali- ja terveydenhoidon yhteistoiminta-alueen vuoden 2015 alusta lukien. Pihlajalinna on tuottanut sote-palvelut Mänttä-Vilppulalle 1.1.2013 ja Juupajoelle 1.1.2014 alkaen. Juupajoen nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2017 asti.

Tarjouspyynnön mukaan väestöalueen laajentuessa kuntaliitosten, vastuukuntamallin, yhteistoiminta-alueen tai tulevan sote-uudistuksen seurauksena palveluntuottajan voidaan edellyttää tuottavan vastaavia palveluita yhteensä maksimissaan 60 000 asukkaan väestöpohjalle. Koko 60 000 asukkaan väestöoption realisoituessa täysimääräisesti hankinnan kokonaisarvo on tarjouspyynnön mukaan noin 220 miljoonaa euroa vuodessa, eli hankintasopimuksen kokonaispotentiaali viiden vuoden optio mukaan luettuna on noin 3,3 miljardia euroa. Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen osuus kyseisestä kokonaispotentiaalista on noin 700 miljoonaa euroa.

Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä ja käänteistä kilpailutusta, jossa palvelujen laatu oli ainoa vertailtava kriteeri. Osallistumishakemuksen jättivät Terveystalo-, Attendo- ja Pihlajalinna- ryhmittymät, joista Attendon ja Pihlajalinnan ryhmittymät täyttivät hankintailmoituksessa asetetut ehdokkaita koskevat soveltuvuusvaatimukset. Molemmat jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. 

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun valittu tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.

Lisätietoja:

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi