PR Story

Pihlajalinna Oyj: Pihlajalinnan yhtiökokoukselle ei esitetä osingon jakamista

01.04.2016

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 1.4.2016 18.30

PIHLAJALINNAN YHTIÖKOKOUKSELLE EI ESITETÄ OSINGON JAKAMISTA

Pihlajalinnan vuosikertomuksesta ilmenevällä tavalla konsernin emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilikauden 2015 lopussa on 149,5 miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa on 153,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiölle kertyneet tappiot ovat 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on perustettu huhtikuussa 2014 ja siitä on tullut Pihlajalinna-konsernin emoyhtiö heinäkuussa 2014. Emoyhtiön tappiot ovat kertyneet pääasiassa listautumiseen liittyvien kulujen johdosta. Konsernin kertyneet voittovarat tilikauden 2015 lopussa ovat 4,1 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouskutsussa on esitetty osingonjakoa 0,02 euroa / osake. Osinkoa ei kuitenkaan voida jakaa tilanteessa, jossa emoyhtiöllä ei ole voittovaroja. Tällaisessa tilanteessa varojen jako tulisi toteuttaa pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osingonmaksun sijaan. Päätöstä pääoman palauttamisesta ei kuitenkaan voida tehdä, ellei sitä ole mainittu yhtiökokouskutsussa.

Yhtiökokoukselle 4.4.2016 ei näin ollen tulla esittämään osingonjaosta päättämistä.

Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous päättämään varojen jaosta kuluvan vuoden aikana.  

Lisätietoja:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi