PR Story

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 (9 kk)

11.11.2016

Pihlajalinna Oyj           Pörssitiedote              11.11.2016 klo 8.00

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 (9 kk)

Kannattava kasvu jatkui, liikevaihtonäkymää täsmennetty

Heinä-syyskuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 93,9 (50,9) milj. euroa - kasvua 85 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 3,6 (1,0) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,7 (0,9) milj. euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 6,8 (3,1) milj. euroa ja oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 7,8 (2,9) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,01) euroa/osake

Tammi-syyskuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 295,4 (150,7) milj. euroa - kasvua 96 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 11,3 (2,3) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 12,8 (3,2) milj. euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 20,8 (8,2) milj. euroa ja oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 21,8 (9,0) milj. euroa
  • Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 470 (2 905)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,27 (-0,01) euroa/osake

Pihlajalinna tarkentaa  näkymiään vuodelle 2016

Pihlajalinna tarkentaa näkymiään vuodelle 2016. Liikevaihdon odotetaan olevan noin 400 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2015.

Pihlajalinnan aikaisempi näkymä oli: vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan ylittävän 400 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2015.

Oikaistu liikevoittomarginaali tilikaudella 2015 oli 2,1 %.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2016
3 kk
7-9/2015
3 kk
1-9/2016
9 kk
1-9/2015
9 kk
2015
12 kk
TULOSLASKELMA          
Liikevaihto, milj. euroa 93,9 50,9 295,4 150,7 213,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,8 2,9 21,8 9,0 12,5
Oikaistu käyttökate, % 8,3 5,8 7,4 6,0 5,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 6,8 3,1 20,8 8,2 11,6
Käyttökate, % 7,3 6,0 7,1 5,4 5,4
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,7 0,9 12,8 3,2 4,5
Oikaistu liikevoitto, % 5,0 1,7 4,3 2,1 2,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,6 1,0 11,3 2,3 3,6
Liikevoitto, % 3,8 1,9 3,8 1,5 1,7
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 3,3 0,4 10,2 0,3 1,3
           
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT          
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,08 0,01 0,27 -0,01 0,03
Oma pääoma per osake, eur     4,74 3,48 4,47
           
MUUT TUNNUSLUVUT          
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)     9,0 3,7 3,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE)     8,7 2,5 2,3
Omavaraisuusaste, %     47,3 43,0 50,5
Nettovelkaantumisaste, %     26,8 42,2 25,2
Korolliset nettovelat, milj. euroa     27,0 28,6 23,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk     1,1 2,1 1,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,1 1,1 21,9 17,1 44,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 9,8 1,1 19,1 10,6 17,7
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa 7,0 -2,2 -0,3 -1,2 -14,4
Henkilöstö keskimäärin     4 385 2 363 2 503
Henkilöstö kauden lopussa     4 470 2 905 3 047

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan:

"Pihlajalinna-konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, ja myös tulos parani. Liikevaihdon kasvusta 74 prosenttia oli orgaanista, ja siihen vaikuttivat edellisen neljänneksen tapaan etenkin Kuusiokuntien ja Jämsän sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistussopimukset. Kuntaulkoistussopimukset vaikuttivat kolmannella neljänneksellä vahvasti myös liikevoiton kasvuun.

Olemme täsmentäneet koko vuoden liikevaihtonäkymäämme, koska kokonaisulkoistusten sopimuksiin liittyy tekijöitä, jotka täsmentyvät vasta vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi sosiaalipalvelujen kysyntä on kehittynyt hieman odotettua heikommin.

Molemmat liiketoimintasegmentit kehittyivät hyvin, mutta erityisesti Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin (P & S) kuntaulkoistusten liikevoitto kasvoi. Myös sosiaalipalvelujen kannattavuus on parantunut. Alkuvuoden tulos on kokonaisuudessaan ollut hyvä. Loppuvuoden tuloksenmuodostuksessa on tyypillisesti epävarmuustekijöitä etenkin P & S -segmentissä.

Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin (L & E) tulos oli kohtuullinen. Työterveyshuollon liikevoitto kasvoi odotettua enemmän, ja muiden palvelualueiden kannattavuus parani suunnitellusti.

Muutimme johtoryhmän rakennetta kolmannen neljänneksen aikana. Uusi johtamisjärjestelmä parantaa yhtiön hallittavuutta ja kykyämme reagoida muutoksiin nopeasti.

Suomessa on vireillä useampi merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistushanke, ja Pihlajalinna on mukana niissä. Lisäksi monet kunnat ovat kiinnostuneita liittymään muiden kuntien ja kuntayhtymien voimassa oleviin ulkoistuksiin. Nämä tarjoavat lupaavia kasvunäkymiä.

Tuorein virkamiesesitys ehdottaa, että tulevassa sote-uudistuksessa valinnanvapaus tulisi toteutumaan terveydenhuollossa hyvin rajoitetusti 1.1.2019 ja laajenisi vasta kahden vuoden päästä. Mielestämme kilpailulle pitäisi heti alussa avata isompi osa perusterveydenhuoltoa laajennettuna perustason erikoissairaanhoidolla. Sen sijaan sosiaalipalveluissa henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto olisi pakollista kaikille maakunnille, mikä laajentaisi esimerkiksi vammaisten ja ikäihmisten asumispalvelut valinnanvapauden piiriin. Tähän mennessä julkaistut linjaukset ovat edelleen luonnoksia. Lakiehdotuksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle marras-joulukuussa."

Talousraportoinnin aikataulu 2017

Pihlajalinna julkaisee tilinpäätöstiedotteen 2016 perjantaina 17.2.2017.

Vuoden 2016 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaistaan viimeistään viikolla 11. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2017.

Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu: torstaina 11.5.2017

Puolivuosikatsaus tammikuu-kesäkuu: torstaina 17.8.2017

Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu: torstaina 9.11.2017

Helsingissä 10.11.2016

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätiedot:
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, +358 40 342 4440
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 40 342 4420
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 40 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

PDF: