PR Story

Pihlajalinna Oyj: Korjaus Pihlajalinnan 29.6.2016 klo 9.30 julkaistuun vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskeneen pörssitiedotteen taulukkoon

29.06.2016

 Pihlajalinna Oyj                        Pörssitiedote           29.6.2016 klo 17.15

Korjaus Pihlajalinnan 29.6.2016 klo 9.30 julkaistuun vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskeneen pörssitiedotteen taulukkoon

Pihlajalinna Oyj:n 29.6.2016 klo 9.30 lähetetyn pörssitiedotteen taulukossa oli virheitä koskien vuositason tunnuslukuja. Alla on korjattu taulukko.

milj. eur Q1/16 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 7,0 3,4 2,9 3,0 3,1 12,5 14,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -2,1 -2,1 -2,0 -1,8 -8,0 -5,8
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 4,2 1,4 0,9 1,0 1,3 4,5 8,2
               
Oikaisuerät              
Listautumisen yhteydessä toteutetun osakemyynnin kulut   0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,9  
Laajat rakennejärjestelyt             -1,8
Liiketoimintojen integroimisesta aiheutuneet kulut             -0,1
Toiminnan uudelleenjärjestely ja muut oikaisuerät             -0,4
Oikaisuerät yhteensä 0,0 0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,9 -2,2
               
Liikevoitto (EBIT) 4,2 1,4 1,0 0,1 1,3 3,6 6,0

Lisätiedot
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin +358 40 342 4420

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi