PR Story

Pihlajalinnasta Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyökumppani

11.11.2016

Pihlajalinna Oyj     Pörssitiedote    11.11.2016 klo 8.30

Pihlajalinnasta Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyökumppani

Tervolan kunnanvaltuusto valitsi Pihlajalinnan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyökumppaniksi torstai-iltana 10.11.2016 pitämässään kokouksessa. Valtuusto teki päätöksen asiassa toista kertaa. Kunnanvaltuusto valitsi Pihlajalinnan kumppaniksi 8.9.2016, mutta hankintapäätös palautettiin kunnanvaltuuston uuteen käsittelyyn. Kunnanhallitus katsoi, että valtuuston ensimmäiseen käsittelyyn oli osallistunut esteellisiä päättäjiä.

Kilpailutuksen mukaan sopimuksen kesto on vähintään 10 ja enintään 15 vuotta. Alustavasti palvelutuotanto alkaisi 1.7.2017. Tervolan kunnan väestö on noin 3 200 asukasta ja sopimuksen arvo on noin 13 miljoonaa euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksia rajoittava väliaikaislainsäädäntö otetaan huomioon varsinaisissa sopimusneuvotteluissa. Lopulliset sopimusehdot täsmentyvät neuvotteluissa.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:

Juha Rautio, varatoimitusjohtaja, 040 828 1269
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.