Vastuullisuus

Pihlajalinnan liiketoiminta perustuu vastuullisuuteen: vastuuseen suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, vastuuseen yhteiskunnan varojen käytöstä ja verojenmaksusta Suomeen, vastuuseen työntekijöistämme ja vastuuseen siitä, miten säilytämme ja käsittelemme tietoa asiakkaistamme. Isona yrityksenä olemme vastuussa paljosta muustakin, mutta edellä mainitut ovat meille tärkeimpiä.


Yhdessä sidosryhmien kanssa

Pihlajalinnalla on suuri joukko sidosryhmiä, joiden kanssa olemme tiiviisti yhteydessä jokapäiväisessä työssämme.

Arkisen kanssakäymisen lisäksi seuraamme asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaamme esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyillä. Osassa konsernia mittaamme sitä, kuinka halukkaita asiakkaamme ovat suosittelemaan palveluitamme muille. Verkkosivuillamme on palautekanava, jonka kautta meille voi antaa palautetta halutessaan myös anonyymisti.

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan vuosittain työhyvinvointikyselyllä, jonka tulosten perusteella yrityksen toimintaa kehitetään. Lisäksi olemme luomassa Pihlajalinnaan omaa Kimpassa-toimintaa, joka tarkoittaa konsernin yhteistoimintaa, avointa vuoropuhelua ja yhteisöllisyyttä yli yksikkö- ja yritysrajojen.

Julkinen sektori on vahvasti mukana ­toiminnassamme yhteisyritystemme kautta. Kuntien tai kuntayhtymien ulkoistamia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat ­Pihlajalinnan ja kuntien yhteisyritykset, joiden hallituksissa on puolet Pihlajalinnan ja puolet kuntien edustajia. Näin kuntalaiset ovat vahvasti edustettuina sote-päätöksenteossa myös ulkoistusten jälkeen.

Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi vakuutusyhtiöt, osakkeenomistajat, viranomaiset ja ammattiliitot. Kehitämme tapoja kuulla näiden sidosryhmien odotuksia Pihlajalinnaa kohtaan.

 

Suomalaisille parempaa elämää

Pihlajalinna auttaa suomalaisia elämään parempaa elämää. Siinä onnistuaksemme parannamme jatkuvasti toimintaamme, kehitämme vaikuttavampia sosiaali- ja terveyspalveluja, tarkkailemme hoidon ja palvelun laatua ja kartoitamme asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Ennaltaehkäisyn ja vaikuttavan, nopean hoidon merkitys kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkuvasti. Yhtenä syynä on rahoitusmallin muutos palvelukohtaisesta hinnoittelusta yhä enemmän kiinteään hinnoitteluun.

Kiinteässä hinnoittelussa Pihlajalinnalle ei makseta esimerkiksi yksittäisen magneettikuvan ottamisesta, vaan siitä, että otamme vastuun ihmisen terveyspalveluista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että yhtiölle maksetaan kustakin asiakkaasta vakiokorvaus.

Työterveyshuolto on jo siirtymässä nopeasti kiinteän korvauksen malliin, ja sote-uudistus vie uskoaksemme koko ­sosiaali- ja terveydenhuollon samaan suuntaan. Tämä on eduksi kaikille, koska palveluntuottajilla on voimakas kannustin kehittää vaikuttavampia toimintatapoja.

Pihlajalinna on ainoana suurena suomalaisena sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana kerännyt vahvaa kokemusta laajan väestön kokonaisvastuusta. Yhtiö vastasi vuoden 2016 lopussa noin 64 800 ihmisen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kuntien sote-ulkoistuksissa Pihlajalinnan ja kuntien yhteisyrityksille maksetaan kiinteä korvaus sote-palveluiden tuottamisesta. Koska sopimukset ovat pitkiä, Pihlajalinnalla ja kunnilla on yhteinen etu pitää ihmiset omatoimisina ja terveinä sekä hoitaa sairastuneet nopeasti kuntoon. Uskomme, että tämä on tulevaisuudessa Pihlajalinnan asiakkaiden etu ja yhtiölle kilpailuetu.

 

Laadukasta hoitoa

Pihlajalinna panostaa jatkuvasti asiakastyytyväisyyteen, hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen, ja näistä kerätään aktiivisesti tietoa. Konsernissa on potilasasiamiehenä toimiva laatupäällikkö, joka käsittelee hänelle tulevat ilmoitukset, palautteet ja poikkeamat. Palautteet tulevat joko suoraan asiakkailta, henkilökunnalta, paikallisten esimiesten kautta tai Pihlajalinnan yksiköiden verkkosivujen kautta. Ilmoitukset, palautteet ja poikkeamat käsitellään lähtökohtaisesti paikallisesti ja tarvittaessa konsernin johtotasolla sekä viranomaisten kanssa.

Hoidon laatua ja hoitoketjujen sujuvuutta parannetaan jatkuvasti myös yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Etenkin LähiTapiolan TerveysHelppi ja Fennian FenniaHoitaja ovat pitkälle kehitettyjä toimintamalleja, joissa Pihlajalinnan palveluksessa olevat terveydenhuollon ammattilaiset neuvovat ja ohjaavat vakuutusyhtiöiden asiakkaat nopeasti tarkoituksenmukaiseen hoitoon.

Pihlajalinnan Dextra-ketjulla on useita laatusertifiointeja. Vuoden 2017 aikana ISO 9001 -laatujärjestelmää laajennetaan kaikkiin Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin yksiköihin. Myös Tampereen Kehräsaaren Omapihlaja-terveysasemalla on ISO 9001 -sertifikaatti.

Sertifioinnin tarkoitus on edelleen kehittää ja parantaa yksiköiden toimintatapoja. Samalla varmistetaan lakisääteisten vaatimusten täyttyminen, täytetään omavalvonnan tavoitteet, parannetaan riskienhallintaa ja pienennetään riskejä.

Munkkivuoren ja Kampin toimipisteissä on lisäksi sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmä, ISO 27001 tietoturvajärjestelmä ja OHSAS 18001 työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmä.