MENETTELY MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ ILMOITTAMISEKSI

Pihlajalinna Oyj:llä on käytössä ilmoituskanava epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen. Whistleblowing-ilmoituskanavan tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan noudattamista Yhtiön toiminnassa ja väärinkäytösten ilmituloa, rohkaista väärinkäytöstä tai epäilystä ilmoittamiseen ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen.

Ilmoituskanavaa voi käyttää markkinoiden väärinkäytöstä, toimintaperiaatteiden, säännösten ja määräysten rikkomisesta sekä niiden epäilystä ilmoittamiseen.

Alla olevalla lomakkeella on mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan ensi vaiheessa Yhtiön lakiasiainosastolle. Asia tuodaan tarvittaessa Yhtiön tarkastusvaliokunnan käsittelyyn.

Kaikki annetut ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti henkilötietolain vaatimuksia noudattaen niin ilmoittajan kuin epäillyn henkilön osalta.

Ilmoitusta tehdessä pyydetään määrittelemään:

  • henkilön nimi, johon ilmoitus kohdistuu
  • väärinkäytön tai epäilyn tarkka kuvaus, ilmeneminen ja ajankohta
  • mahdollinen rikollinen toiminta tai sen epäily sekä tarkka kuvaus havainnoista
Nimi
Viesti *
 
Sähköposti
 
Puhelinnumero

Tietosuojaseloste Pihlajalinnan whistleblowing-ilmoituskanavaa koskien on saatavissa osoitteesta trading@pihlajalinna.fi.