Riskienhallinta

Hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukainen riskienhallinta on osa Pihlajalinna-konsernin valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnetaan, niitä arvioidaan ja seurataan. Riskienhallinnan tavoitteena on muun muassa varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen, tuloskehitys, osakasarvo, vastuullisten toimintatapojen toteutuminen ja liiketoiminnan jatkuvuus.

Pihlajalinna-konsernin riskienhallinta on osa konsernin liiketoiminnan johtamista. Konsernin johtoryhmä arvioi riskejä säännöllisesti, tarkentaa tarvittaessa riskiraportointia ja raportoi Yhtiön hallitukselle keskeisistä riskeistä. Hallitus tarkastaa riskienhallinnan ajankohtaisuuden vuosittain.

Riskien raportointi

Pihlajalinna kuvaa liiketoimintaan liittyvät merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät osavuosikatsauksissaan ja toimintakertomuksessaan.

Konsernin toimintakertomus on konsernin Vuosikertomuksessa 2015 sivulla 38. Rahoitusriskeistä ja rahoitusriskien hallinnasta on annettu selvitys Vuosikertomuksen 2015 sivulla 83.