2017

Pihlajalinna Oyj varsinainen yhtiökokous 2017

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 15.2.2017. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa hallituksen sihteeri Hanne Keidastolle sähköpostitse osoitteeseen hanne.keidasto@pihlajalinna.fi taikka postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Hanne Keidasto, Kehräsaari B, 33200 Tampere.