2017

Pihlajalinna Oyj varsinainen yhtiökokous 4.4.2017

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.4.2017 klo 15:00 alkaen osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere (Tampere-talo, kokoustila Sonaatti). Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 14:00.

Osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2017 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Pihlajalinna Oyj:n internetsivujen kautta tästä linkistä
Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@pihlajalinna.fi
Kirjeitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, yhtiökokous2017, Kehräsaari B, 33200 Tampere
Puhelimitse numeroon 020 770 6896 (arkisin klo 9 – 16)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Tärkeitä päivämääriä:

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 10.03.2017
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 30.03.2017 klo 16:00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 23.03.2017

Hallintarekisterinaineistot omaisuudenhoitajilta Euroclear Finland Oy:lle klo 10 mennessä

30.03.2017 klo 10:00

Yhtiökokous (ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa klo 14:00)

04.04.2017 klo 15:00

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 (pdf)
Tietosuojaseloste 9.3.2017 (pdf)
vuosikertomus 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Pihlajalinna Oyj varsinainen yhtiökokous 2017 pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Mikäli Elektronista yhtiökokouspalvelua käytettäessä ilmenee häiriö- tai virhetapauksia pyydämme ottamaan yhteyttä puh. 040 637 8181 (arkisin klo 8 – 16) tai jättämään viestiä sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@pihlajalinna.fi.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 15.2.2017. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa hallituksen sihteeri Hanne Keidastolle sähköpostitse osoitteeseen hanne.keidasto@pihlajalinna.fi taikka postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Hanne Keidasto, Kehräsaari B, 33200 Tampere.