Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa toimii johtoryhmä. Aarne Aktan on toiminut Pihlajalinna Oyj:n toimitusjohtajana 8.8.2016 lähtien.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee ja ohjaa konsernin prosessien ja liiketoiminnan kehitystä sekä konsernin yhteisiä toimintoja, ja edistää tiedonkulkua sekä yhteistyötä organisaation eri osien välillä. Se valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Lisäksi johtoryhmä seuraa ja arvioi liiketoimintojen kannattavuutta sekä sisäisten valvonta- ja raportointijärjestelmien toimivuutta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan kutsusta. Johtoryhmä arvioi vuosittain toimintansa ja työskentelytapansa.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Aarne Aktan, va. talous- ja rahoitusjohtaja Tarja Rantala, varatoimitusjohtaja ja konserniprojekteista vastaava Juha Rautio, Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin liiketoimintajohtaja ja yrityssuunnittelujohtaja Joni Aaltonen sekä lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko.

L & E -segmentin johtajana toimii Aarne Aktan ja P & S -segmentin liiketoimintajohtajana toimii Joni Aaltonen.

Aarne Aktan, toimitusjohtaja, johtaja, L&E segmentti

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2016 (syntynyt 1973)


Joni Aaltonen, P&S-segmentin liiketoimintajohtaja, yrityssuunnittelujohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008 (syntynyt 1970)


Juha Rautio, varatoimitusjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2010 (syntynyt 1969)


Tarja Rantala, va. talous- ja rahoitusjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014 (syntynyt 1972)


Pauliina Rannikko, lakiasiainjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2017 (syntynyt 1970)