Tilintarkastus

Pihlajalinnan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen on valittava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT tilintarkastusyhteisö.

Vuoden 2016 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lotta Nurminen.

Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallitus saa tilinpäätöstä käsitellessään vastuulliselta tilintarkastajalta selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja havainnoista.