Tilintarkastus

Pihlajalinnan yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

Vuoden 2017 yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lotta Nurminen, KHT.

Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallitus saa tilinpäätöstä käsitellessään vastuulliselta tilintarkastajalta selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja havainnoista.